(Slovenian) Gostilna je moj dom

ALBUM GOSTILNA JE MOJ DOM

Gostilna je moj dom1. Gostilna je moj dom

2. Samo malo

3. Po Sloveniji

4. Kar tako

5. Obupati ne smem

6. Čist` n`č se mi ne da

7. Veseli december

8. Gostilna je moj dom – trio

transparent209. Kar tako – solo

10. Treba ga je … – kvintet