Treba ga je…

ALBUM TREBA GA JE…

Treba ga je1. Treba ga je… (remix)

2. Frajtonar’ca je prava stvar (remix)

3. Špilaj Boštjan, špilaj – venček narodnih (remix)

4. Moja ljubica… no, če ti hočeš? (remix)

5. Iha, iha, ihaha (remix)

6. Na pikniku (remix)

7. Moja baba je pijana (remix)

8. Če mamica te v disco ne pusti (remix)

9. Treba ga je…

10. Frajtonar’ca je prava stvar

11. Na pikniku

12. Moja ljubica – no, če ti hočeš?

13. Iha, iha, ihaha

14. Moja baba je pijana

15. Če mamica te v disco ne pusti